Nieuws

 

(29-12-2020)

Een Voorspoedig Nieuwjaar 2021

Het afgelopen jaar was een turbulent jaar voor iedereen en dus ook voor ons bij de SCCI. We kijken terug op een jaar waarin niet zoveel mogelijk ...

Lees meer ....
 
(16-12-2020)

CO2-heffing per 1 januari 2021

In het klimaatakkoord is afgesproken om de CO 2 -uitstoot in 2030 te verminderen met 14,3 Mton CO 2 . Dat is een vermindering van 49% ten ...

Lees meer ....
 
(25-11-2020)

Minder werkstress Meer werkplezier

Werkgevers en werknemers moeten zich houden aan de Arbowetgeving. Een hulpmiddel daarbij is een Arbocatalogus. Dit is als het ware een ...

Lees meer ....
 
(05-11-2020)

Wijzigingen PEFC standaard

De nieuwe PEFC standaard is van kracht per 14 februari 2020. Dat betekent dat de oude standaard PEFC ST 2002:2013 vervangen is door de nieuwe ...

Lees meer ....
 
(22-10-2020)

Certificaten uitgereikt!

De SCCI is met twee drukkerijen een project gestart om naast papier ook de CO2-voetafdruk van kunststof te berekenen zodat er een vergelijking ...

Lees meer ....
 
(06-10-2020)

SCCI heeft CO2-calculatie programma voor diverse substraten ontwikkeld.

De CO 2 -voetafdrukberekeningsmethodiek ClimateCalc is enige jaren geleden ontwikkeling in een samenwerkingsverband tussen Europese branche ...

Lees meer ....
 
(18-09-2020)

CO2-voetafdruk berekenen kan nu ook van alternatieve substraten

ClimateCalc is een Europees systeem om de CO2-voetafdruk van grafische bedrijven en producten te kunnen berekenen. Dat kan naast papier en ...

Lees meer ....
 
(08-09-2020)

Een ongeluk zit in een klein hoekje

Wist u dat ‘Valgevaar’ een van de meest voorkomende oorzaken is van arbeidsongevallen waar veel op hoogte wordt gewerkt? In de ...

Lees meer ....