Certificering Arbo Risico-Inventarisatie en Evalulatie

Het hebben van een officieel getoetste Arbo Risico-inventarisatie en Evaluatie (kortweg RIE) behoort tot een van de mogelijkheden om je als bedrijf te onderscheiden.. Uit reacties van bedrijven bleek namelijk vaak dat zij zich verder wilden onderscheiden op het gebied van arbeidsomstandigheden. Nu kan dit natuurlijk via de officiële OHSAS-norm, maar de huidige RIE biedt een veel praktischere opstap tot arbozorg binnen de sector. Via de Stichting Certificatie Creatieve Industrie, kunt u uw RIE officieel laten certificeren. 

De fasen:

Na inschrijving zal het secretariaat van de SCCI met u contact opnemen voor het maken van een afspraak. Maar voordat het officiële bedrijfsbezoek (de audit) zal plaatsvinden, behoort u eerst uw RIE-informatie (evt database) naar ons op te sturen c.q. toe te mailen. Uw beoordelaar zal deze gegevens inlezen in zijn/haar eigen RIE-programma, waarna er als eerste een algemene beoordeling van de volledigheid van uw RIE plaatsvindt. Daarna volgt dus het bedrijfsbezoek, waarin u met uw beoordelaar uw RIE punt voor punt gaat doornemen. Dit gebeurt onder andere door een gedegen beoordeling van de diverse werkplekken binnen uw bedrijf. Hierdoor heeft u de unieke mogelijkheid om tijdens het bezoek direct nog verbeteringen in uw RIE( programma) door te voeren. Het gevolg hiervan is weer dat uw lijst met eventuele verbeterpunten alleen maar korter wordt. En dat is nu juist wat de Arbowetgeving van u verlangt. Op basis van het bedrijfsbezoek zal de beoordelaar van de SCCI een rapport opstellen. De rapportage wordt vastgelegd in het laatste tabblad van het RIE-programma. Door middel van een stoplichtensysteem en extra opmerkingen krijgt u op een praktische wijze inzicht in de kwaliteit van uw RIE en de nog openstaande verbeterpunten. Nadat een bedrijf voldoet aan de certificatievoorwaarden van de SCCI, heeft zij recht op het RIE Certificaat. 

De voordelen van ‘certificering’ boven ‘toetsing’ van uw RIE Grafimedia

Nu zult u zich wellicht afvragen wat nu de voordelen zijn van het laten certificeren van uw RIE. Deze zijn:

  • u voldoet beter aan de Arbowet, doordat u tijdens het bedrijfsbezoek uw RIE direct inhoudelijk verder kunt verbeteren;
  • uw RIE blijft door de jaren heen altijd actueel, waardoor een steeds terugkomende – relatief dure – herkeuring niet meer nodig is; uw RIE is nu altijd getoetst;
  • u krijgt automatisch de beschikking over een officieel getoetste RIE (wettelijk verplicht);
    naar alle waarschijnlijkheid zijn de kosten van RIE-certificering goedkoper dan steeds op ad-hoc basis uw RIE na 3 à 4 jaar weer opnieuw moeten (laten) uitvoeren en officieel laten toetsen;
  • u krijgt (bij voldoende resultaat) het RIE Certificaat , waarmee u zich naar buiten toe (Arbeidsinspectie en klanten) extra kunt onderscheiden.
  • u heeft voor de toekomst een stok achter de deur gecreëerd, dat er voor zorg draagt dat u vanaf nu altijd over een actuele RIE blijft beschikken.

Opties:

U hebt de mogelijkheid om de RIE-certificering te combineren met milieu- of kwaliteitszorgcertificering van de SCCI, waardoor uw kosten bespaart. Daarnaast kunt u er voor kiezen een start te gaan maken met het opzetten en invoeren van een arbozorgsysteem.

Meer informatie?

Voor meer informatie of de aanvraag van een inschrijfformulier kunt u contact opnemen met de Stichting Certificatie Creatieve Industrie (tel: 020 - 543 56 85). Maak gebruik van het contact-formulier om meer informatie te vragen. De leveringsvoorwaarden vindt u hier.