Register SCCI gecertificeerde bedrijven

Hieronder vindt u een overzicht met bedrijven die, als bekroning op de implementatie van een certificatiesysteem, het SCCI-certificaat hebben behaald. Het register van gecertificeerde bedrijven bevat individueel gecertificeerde bedrijven en bedrijven die middels een groepscertificaat gecertificeerd zijn. Groepscertificaten kennen een unieke aanpak, waarbij bedrijven in een vastgesteld stramien meelopen om aan een specifiek certificatie thema te voldoen. De SCCI ziet er, middels kantooraudits en steekproeven bij groepsleden, op toe dat het groepssysteem én de groepsleden voldoen aan de gestelde eisen van een certificatieschema en voldoen aan de geldende groepsregels.

Dit register wordt regelmatig geactualiseerd.

Houders van het ISO 14001 certificaat
Houders van het ISO 9001 certificaat
Houders van het MVI certificaat
Houders van het ARBO RI&E certificaat
Houders van het ClimateCalc certificaat
Houders van het Color Management certificaat
 

Meer informatie?

Maak gebruik van het contact-formulier om meer informatie te vragen.
De leveringsvoorwaarden vindt u hier.