Certificeren

Wat zijn de stappen in een certificatieproces? 

U bent gestart met de invoering van een ISO of branche managementsysteem in uw bedrijf of organisatie. Dit doet u op eigen kracht of wellicht met behulp van een adviesorganisatie die u adviseert. Er komt een moment dat u uw ingevoerde systeem wil laten toetsen door een oanafhankelijke certificeerder. U neemt dan contact op met de SCCI. U schrijft zich in voor een certificatie-traject. Er wordt een afspraak gemaakt om bij uw bedrijf de toetsing (audit) plaats te laten vinden. De SCCI-audit richt zich op controle en toetsing van de werking van het betreffende managementsysteem. Bij een positieve uitslag ontvangt u het SCCI-certificaat.

Wat certificeren wij?

In het menu vindt u de velden waarop de SCCI uw bedrijf of organisatie kan certificeren. Per systeem vindt u daar een pagina met uitgebreide informatie. De managementsystemen die wij certificeren, zijn:

 • Kwaliteit,
 • Milieu,
 • Arbo,
 • Gezond en veilig werken
 • Carbon Footprint m.b.v. ClimateCalc
 • Maatschappelijk Verantwoord Inkopen,
 • Duurzaam papier
 • Code voor Informatiebeveiliging
 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
 • Groep- en Multisite certificering

Wat kunt u verwachten?

Onze certificering is concreet, praktisch opgezet en op maat voor uw type bedrijf. De SCCI stemt het managementsysteem af op de specifieke aspecten van het bedrijf in uw sector. We weten wat er speelt in uw sector en ons aanbod geeft aan wat we doen, hoe en wat de kosten zijn die aan de audit in uw typebedrijf verbonden zijn.

Wat betekent dit voor u?
Dit betekent dat wij ons houden aan internationaal gestelde eisen en richtlijnen en kunnen daardoor garant staan voor:

 • deskundigheid van SCCI;
 • onafhankelijkheid en onpartijdigheid van SCCI;
 • betrouwbaarheid van het kwaliteitssysteem van SCCI;
 • onafhankelijkheid en onpartijdigheid van auditoren;
 • technische competenties en vaardigheden van auditoren.

Meer informatie?

Maak gebruik van het contact-formulier om meer informatie te vragen. Of bel met: 020-5435685.
De leveringsvoorwaarden vindt u hier.