Creatieve Industrie

U werkt in de Creatieve Industrie, bijvoorbeeld als Uitgeverij, Gaming-, Crossmedia- of ICT-bedrijf. Dan merkt u dat uw omgeving snel verandert. Uw organisatie moet strategisch én in het dagelijkse werk vooruitstrevend en flexibel zijn. Daarbij is het van belang dat de kwaliteit hoog blijft, terwijl u samen met uw relaties steeds schakelt om de beste waarde voor uw klant te leveren.

Wat is daar voor nodig? In onze beleving: goede strategische ondersteuning, en aandacht voor uw mensen. Daarom helpen wij bedrijven in de Creatieve Industrie met het borgen van hun visie en het excelleren van hun mensen. Wij hebben kennis van de branche en de trends, kijken vooruit en passen toe wat er nu nodig is.

De creatieve industrie is een verzamelnaam voor de beroepen en bedrijfstypen gericht op de exploitatie van kunstzinnigheid en intellectueel eigendom. Men kan hierbij denken  aan sectoren als beeldende kunst, theater, mode, design, grafimedia, muziek, reclame, vormgeving en softwareontwikkeling, internet etc.

De creatieve industrie is in te delen in de drie categorieën:  
  • de kunstsector
  • media en entertainment
  • de creatieve zakelijke dienstverlening

Creatieve Industrie als economische factor

De creatieve industrie is als economische sector ontstaan tussen de traditionele sectoren van de economie (landbouw, industrie en dienstverlening) en de cultuursector. De laatste tijd is deze sector flink gegroeid en heeft tegenwoordig een omvang als de bouw, het onderwijs of de gezondheidszorg.

In het spoor van de Amerikaanse “guru” Richard Florida die met zijn boek “Rise of the creative class” (2002) wereldwijd aandacht kreeg voor het belang van de creatieve klasse voor stedelijke ontwikkeling, richten vele steden zich nu op het aantrekken van de creatieve industrie. De creatieve industrie is in Nederland traditiegetrouw het sterkst vertegenwoordigd in Amsterdam, maar andere steden zoals Eindhoven, Utrecht, Nijmegen, Tilburg en Rotterdam zijn in opkomst.

De internationale belangstelling voor de creatieve industrieën is een feit. De waardeketen van de creatieve industrie bestaat uit bedrijfstakken die allemaal onvoorwaardelijk afhankelijk zijn van creatieve grondstof. Elke schakel draagt er in meer of mindere mate bij aan de productie van symbolische meerwaarde. De creatieve waarde doorloopt alle bedrijfstakken en kan door elk van de spelers beïnvloed  worden. Sommige schakels in het proces grijpen meer in de creatieve input in dan andere.