Auditnormen / certificatievoorwaarden

Onder Auditnormen vindt u de auditnormen zoals deze gelden bij het aangaan van een certificatieovereenkomst tussen de Stichting Certificatie Creatieve Industrie (SCCI) en het bedrijf dat de certificatie aanvraagt (de ‘opdrachtgever’).

Onder Certificatievoorwaarden vindt u de certificatievoorwaarden zoals deze gelden bij het aangaan van een certificatieovereenkomst tussen de Stichting Certificatie Creatieve Industrie (SCCI) en het bedrijf dat de certificatie aanvraagt (de ‘opdrachtgever’).

Verder vindt u hier ook de Informatie Logogebruik.