Zoeken

Parsetime: 0.000173 seconds.

Onder Auditnormen vindt u de auditnormen zoals deze gelden bij het aangaan van een certificatieovereenkomst tussen de Stichting Certificatie Creatieve Industrie (SCCI) en het bedrijf dat de certificatie aanvraagt (de ...
 
Onder deze noemer vindt u de auditnormen zoals deze gelden bij het aangaan van een certificatieovereenkomst tussen de Stichting Certificatie Creatieve Industrie (SCCI) en het bedrijf dat de certificatie aanvraagt (de ...