Auditnormen

Onder deze noemer vindt u de auditnormen zoals deze gelden bij het aangaan van een certificatieovereenkomst tussen de Stichting Certificatie Creatieve Industrie (SCCI) en het bedrijf dat de certificatie aanvraagt (de ‘opdrachtgever’).

In het onderdeel auditnormen zijn de normen voor de diverse systemen beschreven waaraan een bedrijf moet voldoen om gecertificeerd te worden. De eisen waaraan het betreffende zorgsysteem dient te voldoen zijn vastgelegd in het auditvragenformulier dat de auditor bij de audit gebruikt. De auditnorm heeft betrekking op die aspecten, die een organisatie kan beheersen en waarop de organisatie – naar verwacht mag worden – invloed kan uitoefenen.

Hierna vindt u de auditnormen van de verschillende managementsystemen. Klik op de link voor het downloaden van het betreffende document (PDF).

Auditnormen voor: