OHSAS 18001 : 2007 Arbozorgsysteem

De SCCI heeft op basis van het OHSAS 18001 een Arbozorgsysteem ontwikkeld voor de creatieve industrie en normen vastgesteld waaraan uiteindelijk een ingevoerd arbozorgsysteem moet voldoen. In de toestingmethode is vanzelfsprekend rekening gehouden met de verschillen die er bijvoorbeeld in bedrijfsgrootte zijn. Voldoen aan de normen is dus voor ieder bedrijf in principe mogelijk. Belangrijk om te weten

De SCCI-arbozorgaudit richt zich op controle en toetsing van de werking van het arbozorgsysteem. Dit betekent dat tijdens de doorlichting geen directe adviezen worden gegeven. De Stichting Certificatie Creatieve Industrie is een onafhankelijke stichting die zich alleen richt op certificering.

Om een goede voorbereiding mogelijk te maken krijgt elk bedrijf dat zich voor een audit heeft ingeschreven het auditinformatie-document waarin de gehele norm duidelijk wordt toegelicht.

Het arbozorg systeem OHSAS 18001 kent een aantal aandachtsgebieden, hierin komen aan bod: arbeidsomstandighedenaspecten; wet- en regelgeving; doelstellingen en actieplannen.

  •  implementatie en uitvoering met daarbinnen: taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden; opleiding; in- en externe  communicatie; archivering; beheersing van werkzaamheden en reageren op noodsituaties.
  •  controle van het arbosysteem: monitoring; controles in de praktijk; naleving wet- en regelgeving; correctieve en  preventieve maatregelen.
  •  directiecontrole.

De audit wordt bij de onderneming uitgevoerd, op basis waarvan de rapportage wordt opgesteld. Wanneer wordt voldaan aan de gestelde norm, wordt tijdens een feestelijke bijeenkomst het SCCI OHSAS18001 Arbozorg Certificaat uitgereikt. Ook vindt er een bijschrijving plaats in het auditregister van de SCCI op deze site. Aan het auditresultaat is een geldigheidstermijn verbonden van drie jaar. Hierna dient de onderneming opnieuw te worden getoetst in het kader van de hercertificering.

Aan de certificatie zit ook een controle-traject verbonden. De mate van externe controle is sterk afhankelijk van de kwaliteit van het arbozorgsysteem. Met name bij certificatie geldt dat de bedrijven die het goed doen worden beloond en bedrijven die het minder goed doen strenger worden gecontroleerd.

Meer informatie?

Voor meer informatie of de aanvraag van een inschrijfformulier kunt u contact opnemen met de Stichting Certificatie Creatieve Industrie (tel: 020 - 543 56 85). Maak gebruik van het contact-formulier om meer informatie te vragen. De leveringsvoorwaarden vindt u hier.