Test

Voor alles wat met beeld en geluid te maken heeft, kun je terecht bij de Audiovisuele sector. Een van de sectoren binnen de Creatieve industrie!

air.jpg

Individualisering van de samenleving leidt tot meer individuele en geportioneerde verpakkingen. Aan het produceren en ontwikkelen van verpakkingen worden hoge eisen gesteld.
 

architect.jpg

                         ARCHITECT
 (Grieks: architektón: bouwmeester; 
   archi: opper, tektón: hij die bouwt)

controller.jpg

De game-industrie blijft groeien, zowel in Nederland als elders in de wereld. Beheersing van processen verhoogt de slagkracht van het gaming-bedrijf.

drukker.jpg

Proces en productbeheersing in het grafimedia bedrijf. Van Duurzaam papier en ISO 12647 tot MVO en Informatiebeveiliging. Certificering is een middel voor verantwoord ondernemen.

logistiek.jpg

Logistiek, de juiste dingen, op de juiste tijd, op de juiste plaats, in de juiste hoeveelheden tegen minimale kosten. Vanaf de ontwikkeling en inkoop van een product, via productie en distributie naar de eindafnemer.

fotograaf.jpg

Fotografie, schrijven met licht: bron van informatie en inspiratie!

tablet2.jpg

Design: de uitwerking van een idee of ideeën naar een ontwerp.
Van grafisch ontwerp tot Industriële vormgeving. 

megafoon.jpg

Reclame, zo oud als de mensheid? Promoten, merk, trouw, communicatie, on-line, off-line?

shutterstock-170072099-gespiegeld-kl.jpg

Informatie- en communicatietechnologie (ICT):
informatiebeveiliging, kwaliteit van de dienstverlening.
Voorbeelden van managementsystemen en certificatie in de sector.

Welkom bij SCCI

De SCCI richt zich op het auditten en certificeren van ondernemingen en organisaties binnen de creatieve sector. Een certificaat is een bewijs van onafhankelijke beoordeling van een aspect van uw organisatie. De SCCI voert audits uit bij bedrijven voor de diverse zorgsystemen en ISO-normen. De normen zijn afgestemd op de diverse sectoren binnen de creatieve industrie. Onze certificatietrajecten zijn afgestemd op de waarden, normen en behoeften van de creatieve industrie. Hierdoor bieden wij een goede prijs/prestatie en gegarandeerd de juiste certificaten voor de creatieve MKB-er.

Certificering: bereikbaar voor iedereen!