Zoeken

Parsetime: 0.001869 seconds.

De SCCI richt zich op het auditten en certificeren van ondernemingen en organisaties binnen de creatieve sector. Een certificaat is een bewijs van onafhankelijke beoordeling van een aspect van uw organisatie. De SCCI voert ...
 
De vaststelling en bewaking van de systeemnormen vindt plaats door de Raad van Toezicht SCCI. Deze Raad is een onafhankelijk orgaan van de Stichting.
 
De SCCI heeft op basis van ISO 45001: Gezond & Veilig Werken (G&VW)  een toepssing ontwikkeld voor de creatieve industrie en normen vastgesteld waaraan uiteindelijk een ingevoerd G&VW-zorgsysteem moet voldoen.  ISO 45001: ...
 
Belangrijk om te weten. De SCCI kwaliteitszorgaudit richt zich op controle en toetsing van de werking van het kwaliteitszorgsysteem. Dit betekent dat tijdens de doorlichting geen directe adviezen worden gegeven. De SCCI en de ...
 
Belangrijk om te weten. De SCCI arbozorgaudit richt zich op controle en toetsing van de werking van het arbozorgsysteem. Dit betekent dat tijdens de doorlichting geen directe adviezen worden gegeven. De SCCI en de ...