Belangrijk om te weten.

De SCCI kwaliteitszorgaudit richt zich op controle en toetsing van de werking van het kwaliteitszorgsysteem. Dit betekent dat tijdens de doorlichting geen directe adviezen worden gegeven. De SCCI en de adviesorganisatie die u heeft geadviseerd zijn dan ook onafhankelijk van elkaar.