ISO 9001:2015 Kwaliteitszorgsysteem

U onderkent dat economische groei en kwaliteit hand in hand gaan. Om als ondernemer in de creatieve industrie deze “duurzame ontwikkeling” vorm te geven heeft u een kwaliteitszorgsysteem opgezet. Als kroon op uw werk kunt u het kwaliteitszorgsysteem laten certificeren tegen de speciaal voor de creatieve industrie ontwikkelde certificeringsnorm die voldoet aan de ISO 9001 standaard.  De SCCI heeft op basis van het ISO 9001 kwaliteitszorgsysteem normen voor de creatieve industrie vastgesteld.

In de toetsingsmethode is vanzelfsprekend rekening gehouden met de verschillen die er in bedrijfsgrootte zijn.

Voldoen aan de normen is dus voor ieder bedrijf in principe mogelijk.

De onderdelen van de kwaliteitszorgaudit

Ter bevordering van een goede voorbereiding krijgt elk bedrijf dat is ingeschreven het auditinformatie-document waarin de norm is toegelicht. De audit wordt bij de onderneming uitgevoerd, op basis waarvan de rapportage wordt opgesteld. Wanneer wordt voldaan aan de gestelde norm, wordt het ISO 9001 Kwaliteitszorg Certificaat Creatieve Industrie uitgereikt. Ook vindt er bijschrijving plaats in het auditregister van de SCCI op deze site.

De normen

De normen die gelden voor een goed werkend kwaliteitszorgsysteem hebben betrekking op:

  • Kwaliteit en Organisatie,
  • Procesbeheersing
  • Beheersing van de orderstroom.

Geldigheidstermijn

Aan het auditresultaat is een geldigheidstermijn verbonden van drie jaar. Hierna dient de onderneming opnieuw te worden getoetst in het kader van de hercertificering.

Controle Traject

Aan de certificatie zit ook een controle-traject verbonden. De mate van externe controle is sterk afhankelijk van de kwaliteit van het ISO 9001 kwaliteitszorgsysteem. Bedrijven de duidelijk hebben laten zien dat zij over een goed werkend kwaliteitszorgsysteem beschikken, stappen in een zeer eenvoudig controle-traject, terwijl de bedrijven die het maar net “met de hakken over de sloot” hebben gered in een uitgebreider controle-traject zullen stappen. Met name bij certificatie geldt dat de bedrijven die het goed doen worden beloond en bedrijven die het minder goed doen strenger worden gecontroleerd.

Meer informatie?

Maak gebruik van het contact-formulier om meer informatie te vragen. Of bel met: 020-5435685.
De leveringsvoorwaarden vindt u hier.