Zoeken

Parsetime: 0.004277 seconds.

Groepsleden van de diverse Dienstencentrum-groepscertificaten ontvangen vanaf nu een muurbordje. Het muurbordje met de tekst ‘SCCI-gecertificeerd’ biedt groepsleden de mogelijkheid om bij de ingang van het bedrijf de behaalde ...
 
Arbowet, Arbocatalogus Grafimedia, Arbo RI&E en ook nog Arbobeleid. Waar gaat het nu precies over en wat wordt er van werkgevers en werknemers verwacht? eerst enkele bedrippen. Arbobeleid geeft invulling aan het veiligheids-, ...
 
U onderkent dat economische groei en kwaliteit hand in hand gaan. Om als ondernemer in de creatieve industrie deze “duurzame ontwikkeling” vorm te geven heeft u een kwaliteitszorgsysteem opgezet. Als kroon op uw werk kunt u ...
 
 
Belangrijk om te weten. De SCCI kwaliteitszorgaudit richt zich op controle en toetsing van de werking van het kwaliteitszorgsysteem. Dit betekent dat tijdens de doorlichting geen directe adviezen worden gegeven. De SCCI en de ...