Arbobeleid: moet ik er iets mee?

Arbowet, Arbocatalogus Grafimedia, Arbo RI&E en ook nog Arbobeleid. Waar gaat het nu precies over en wat wordt er van werkgevers en werknemers verwacht? eerst enkele bedrippen.

Arbobeleid geeft invulling aan het veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid van een onderneming. Het betekent dat een directie bij
het te voeren bedrijfsbeleid altijd rekening houdt met de arbeidsomstandigheden van haar medewerkers.

De Arbowet: om goede arbeidsomstandigheden van werknemers te waarborgen, verplicht de Arbowet de werkgever om de veiligheid, gezondheid en welzijn van haar medewerkers actief mee te nemen in het bedrijfsbeleid. De voordelen hiervan laten zich eenvoudig raden: prettiger werksfeer, minder verloop van personeel en minder kans op (langduriger) ziekteverzuim.

Een Arbocatalogus behandelt alle afspraken die de sociale partners maken om op praktische wijze invulling te geven aan de Arbowet.
Soms kan de wet namelijk niet 1-op-1 binnen een sector worden toegepast en is een alternatieve oplossing nodig. Het bekendste voorbeeld is het Kleurcodesysteem met gekleurde spuitflesjes en een informatiebord om de etikettering in de drukkerij te regelen.

De ARBO RI&E: Elke werkgever is volgens de Arbowet verplicht een gestructureerd arbobeleid te voeren. Aan de basis van zo’n beleid ligt een inventarisatie van alle risico’s op het terrein van veiligheid, gezondheid en welzijn binnen het bedrijf. Vervolgens moet de werkgever een Plan van Aanpak opstellen en uitvoeren om alle arbo-risico’s planmatig weg te werken.
Kortom: regel een ARBO RI&E en Plan van Aanpak, want anders riskeer je een boete van € 4.500.

Naast de Inspectie SZW zijn verzekeraars ook steeds vaker geïnteresseerd in de kwaliteit van je RI&E. Bij het aanvragen van een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) wordt het hebben van een RI&E doorgaans verplicht gesteld en kan in de verzekeringsvoorwaarden zijn opgenomen dat er – bij het ontbreken van een (actuele) RI&E – een verhoogd eigen risico kan worden toegepast.

Het opstellen van een RI&E en Plan van Aanpak is niet eenmalig, maar een jaarlijks terugkerende actie. De ARBO RI&E Grafimedia is ontwikkeld voor onze sector. Zo kan elke werkgever eenvoudig de arbo-risico’s in kaart kan brengen. De ARBO RI&E is te vinden op www.arbografimedia.nl.


Vragen?

Bel dan de Helpdesk Arbografimedia 020 - 54356 65 of mail naar info@arbografimedia.nl.

Ons advies: voorkom fikse boetes en voorkom onnodige schadeclaims achteraf. Haak aan bij de ARBO Campagne KVGO Grafimedia en ga aan de slag met de ARBO RI&E.