Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen houdt u naast het streven naar winst (profit) ook rekening met het effect dat uw ondernemings-activiteiten heeft op het milieu (planet) en dat u oog heeft voor menselijke aspecten binnen en buiten het bedrijf (people).
Het gaat om een balans te bereiken tussen people, planet en profit. Steeds vaker blijkt dat die balans leidt tot betere resultaten voor zowel het bedrijf als de samenleving.

De MVO-norm Creatieve Industrie

MVO kent een aantal kernonderwerpen, namelijk: Behoorlijk Bestuur, Mensenrechten, Arbeidsomstandigheden,Milieu, Eerlijk zaken doen, Consumenten belangen en Maatschappelijke betrokkenheid.

De SCCI heeft een zorgsysteem ontwikkeld geinspireerd door de ISO 26000-richtlijn waarin een vertaling is gemaakt die aansluit op het bedrijf in de creatieve industrie. Daarbij is een norm ontwikkeld die toetsbaar is door de SCCI auditoren.

De onderdelen van de MVO-audit:

Om een goede voorbereiding mogelijk te maken krijgt elk bedrijf dat zich voor een audit heeft ingeschreven het audit-informatiedocument. In dit document wordt de gehele norm duidelijk toegelicht.
De audit wordt bij de onderneming uitgevoerd, en op basis daarvan wordt de rapportage opgesteld. Indien het bedrijf heeft voldaan aan de MVO-norm Creatieve Industrie, wordt tijdens een feestelijke bijeenkomst het Certificaat uitgereikt. Ook vindt er een bijschrijving plaats in het auditregister van de SCCI op deze website.

Geldigheidsduur en controletraject:

Aan het auditresultaat is een geldigheidstermijn verbonden van drie jaar. Hierna dient de onderneming opnieuw te worden getoetst in het kader van de hercertificering.
Aan de certificatie zit ook een controle-traject verbonden. De mate van externe controle is sterk afhankelijk van de kwaliteit van het MVO-zorgsysteem.

Meer informatie?

Voor meer informatie of de aanvraag van een inschrijfformulier kunt u contact opnemen met de Stichting Certificatie Creatieve Industrie (tel: 020 - 543 56 85). Maak gebruik van het contact-formulier om meer informatie te vragen. De leveringsvoorwaarden vindt u hier.