Toetsing Arbo Risico-Inventarisatie en Evaluatie

Alle bedrijven zijn al sinds 1995 verplicht om over een actuele ARBO Risico-Inventarisatie en Evaluatie (kortweg ARBO RI&E) te beschikken. De Arbeidsinspectie controleert hierop; dat is als toezichthouder nu eenmaal hun taak. Deze situatie is bij iedereen bekend en al jaren onveranderd. Maar op het gebied van de formele ‘Toetsing’ van uw RI&E is er in de wetgeving wel degelijk iets in uw voordeel veranderd.

Bedrijven die de ARBO RI&E Grafimedia hebben toegepast en niet meer dan 25 werkzame personen hebben, hoeven hun RI&E niet  te laten toetsen door een onafhankelijke instantie en/of kerndeskundige.
Bedrijven vanaf 26 werkzame personen moeten wel hun RI&E laten toetsen op volledigheid. 
De Stichting Certificatie Creatieve Industrie is binnen de branche hét certificatie-instituut dat gespecialiseerd is in het toetsen van ARBO RI&E’s. Snel en goedkoop kunt u nu uw  RI&E officieel laten beoordelen. Door een officiële toetsing krijgt u dan weer meer inzicht in de mogelijke verbeterpunten in uw bedrijf. Dit om een zo optimaal mogelijke bedrijfssituatie rond arbeidsomstandigheden te garanderen.

Kosten

De prijzen van de verschillende toetsingstrajecten zijn opvraagbaar bij het secretariaat van de SCCI.

En verder?

U heeft de mogelijkheid om op basis van de uitgevoerde arbo risico-inventarisatie en de toetsing automatisch op te gaan voor het officiële RIE Certificaat. Daarnaast kunt u er voor kiezen om een start te gaan maken met het opzetten en invoeren van een arbozorgsysteem

Meer informatie?

Voor meer informatie of de aanvraag van een inschrijfformulier kunt u contact opnemen met de Stichting Certificatie Creatieve Industrie (tel: 020 - 543 56 85). Maak gebruik van het contact-formulier om meer informatie te vragen. De leveringsvoorwaarden vindt u hier.