Groep- en Multisite certificering

De SCCI biedt, naast de standaard individuele certificeringen, ook de mogelijkheid voor groepscertificering en multisite certificering.

In beide gevallen gaat om een certificaat waar meerdere ondernemingen aan deelnemen, de zogenaamde "groep".

Groepscertificering voor bedrijven tot 100 werkzame personen

Bij groepscertificering gaat om kleine bedrijven (maximaal 100 werkzame personen) die als bedrijf individueel opereren en als lid van de certificerings-groep onder toezicht van een groepsmanager gecertificeerd worden.

Groepscertificering betekent dat een (externe) groepsmanager wordt ingeschakeld die u bijstaat in het onderhoud van uw te certificeren systeem en uw bedrijf vervolgens controleert op de naleving hiervan. De groepsmanager wordt op zijn/haar beurt ieder jaar gecontroleerd door het certificatie instituut SCCI. En om te controleren of de systemen ook bij de bedrijven werken, wordt er elk jaar een representatieve steekproef genomen. Belangrijkste voordeel van groepscertificering zijn de lage kosten en de lage administratieve last. Na een positieve afronding van de opzet van het systeem (dus een positief auditresultaat tijdens de controle van uw groepsmanager) heeft u recht op een bedrijfseigen certificaat, dat in de praktijk volledig gelijkaardig is aan een individueel certificaat. 
De Groepsmanager (een individu of een rechtspersoon) is ervoor verantwoordelijk dat elk lid van de groep voldoet aan alle vereisten, die vermeld zijn in de betreffende certificatie normen.

Op dit moment heeft de SCCI één organisatie (met een eigen groepsmanager) gecertificeerd, namelijk: het Dienstencentrum.

 

Multisite certificering voor elk bedrijf dat valt onder een juridische entiteit (aantal werkzame personen speelt hier geen rol)

Bij multisite certificering zitten er geen restricties aan de bedrijfsgrootte, maar dienen de deelnemende bedrijven in het multisite certificaat een juridische verbondenheid te hebben en onderdeel te zijn van een overkoepeld bedrijf.

Indien de organisatie meerdere vestigingen heeft, of indien bijvoorbeeld een franchise organisatie haar vestigingen wil laten certificeren en er sprake is van één overkoepelend managementsysteem kan de ondernemer kiezen voor multisite certificering. Bij multisite certificering is er altijd sprake van één hoofdvestiging, waar de groepsmanager (met aantoonbare kennis van zaken!) de aansturing regelt van een te certificeren systeem (zoals kwaliteit ISO 9001 of milieu ISO 14001). De groepsmanager is verantwoordelijk voor alle deelnemende multisite-leden en informeert, registreert en beoordeelt alle leden door middel van interne audits. De SCCI voert jaarlijkse de ‘kantooraudit’ uit bij de groepsmanager om het overkoepelende systeem te beoordelen. Deze kantooraudit wordt opgevolgd door diverse steekproefaudits bij een deel van de nevenvestigingen. Het aantal steekproef-audits wordt bepaald door de grootte van de groep en de bevindingen van de kantooraudit. Maar gemiddeld wordt een bedrijf eens in de 3 tot 5 jaar bezocht door een externe SCCI-auditor. Het voordeel voor elk individuele deelnemer dat er veel minder tijd nodig is voor de totale audit.

Waarom groep- of multisite certificering?

Door de snel veranderende marktomstandigheden neemt het belang voor ondernemers toe om steeds verder te professionaliseren. Dit wordt niet alleen vanuit bedrijfseconomische achtergronden gestuurd (kostenbeheersing), maar ook vanuit de toenemend aantal wensen (lees: eisen) van de (potentiële) klant. Ook onze klanten uit de creatieve sector zullen op enig moment geconfronteerd worden met hun klanteisen, die steeds vaker gaan over Duurzaam of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Op dit moment is het heel gangbaar dat diverse certificaten geëist worden bij openbare aanbestedingen of tenders. De ontwikkeling door de Rijksoverheid van de Milieucriteria voor Duurzame Inkoop van Papier en Drukwerk zijn hiervan bekende voorbeelden. Kortom: ook voor MKB-ondernemers wordt het steeds belangrijker om zich verder te onderscheiden van hun concurrenten. Het hebben van een certificaat is hierbij een van de bekendste voorbeelden. En die zijn nu goed en goedkoop te behalen via groep- of multisite-certificatie.

Ons aanbod

Indien u geïnteresseerd bent in participatie in een bestaande groep, dan verzoeken wij u  ons uw wensen kenbaar te maken, klik hier. Wij zullen dan snel contact met u opnemen om u een creatief aanbod te doen, dat recht doet aan MKB-ondernemers in de creatieve industrie.