ClimateCalc, CO2-reductie

U onderkent dat duurzaame groei en economische groei hand in hand gaan. Om als ondernemer in de creatieve industrie deze “duurzame ontwikkeling” vorm te geven heeft u een goed zicht op de CO2-voetafdruk van uw bedrijf of organisatie. waardoor u kunt sturen op het verminderen van CO2!

De SCCI heeft op basis van het de Climatecalculator een werkwijze ontwikkeld voor CO2 voor de creatieve industrie. In de toetsingsmethode is vanzelfsprekend rekening gehouden met de verschillen die er zijn tussen de verschillende bedrijven en hun activiteiten.

Voldoen aan de normen is dus voor ieder bedrijf in principe mogelijk.  Belangrijk om te weten:

De SCCI CO2-audit richt zich op controle en toetsing van de uitkomsten van de Climatecalc binnen uw organisatie. Dit betekent dat tijdens de doorlichting geen directe adviezen worden gegeven. De SCCI en de adviesorganisatie die u heeft geadviseerd zijn dan ook onafhankelijk van elkaar.

ClimateCalc

ClimateCalc kan worden gebruikt als hét hulpmiddel voor de bepaling van de CO2-voetafdruk van uw bedrijf. Het CO2-voetafdrukverslag toont zowel de essentiële inspanningsgebieden als het voetafdrukverslag van de voorgaande jaren. Op een gemakkelijke en overzichtelijke wijze kan het bedrijf hierdoor zien of specifieke doelstellingen zijn bereikt en kan het bedrijf dat ook meteen documenteren.

ClimateCalc kan tegelijkertijd verschillende CO2-voetafdrukberekeningen maken voor een bepaald project. Hierdoor kan het bedrijf zijn klanten adviseren om de CO2-voetafdruk van het project te verminderen. Bovendien kan het bedrijf de individuele klant aanbieden de CO2-voetafdruk van het desbetreffende project te compenseren (neutraliseren).

Om toegang te krijgen tot de rekenmodule ClimateCalc en om gecertificeerd te worden, kan een bedrijf contact opnemen met ClimateCalc, klik op:  www.climatecalc.eu.

Meer informatie?

Voor meer informatie of de aanvraag van een inschrijfformulier kunt u contact opnemen met de Stichting Certificatie Creatieve Industrie (tel: 020 - 543 56 85). Maak gebruik van het contact-formulier om meer informatie te vragen. De leveringsvoorwaarden vindt u hier.