Certificatievoorwaarden

Onder deze noemer vindt u de certificatievoorwaarden zoals deze gelden bij het aangaan van een certificatieovereenkomst tussen de Stichting Certificatie Creatieve Industrie (SCCI) of SKH ( bij de normen FSC of PEFC) en het bedrijf dat de certificatie aanvraagt (de ‘opdrachtgever’).

Onder Certificatievoorwaarden zijn de voorwaarden voor de diverse systemen beschreven. Hierin zijn de eisen vastgelegd waaraan uw organisatie moet voldoen bij certificering.

Voorwaarden voor certificering voor:

FSC

Hieronder vindt u de voorwaarden voor FSC zoals vastgesteld door SKH (Certificatie-instituut waarmee de SCCI samenwerkt op het terrein van FSC). Klik op de link voor het downloaden van het betreffende document (PDF).

FSC 2 – SKH Reglement voor Certificatie

PEFC

Hieronder vindt u de voorwaarden voor PEFC zoals vastgesteld door SKH (Certificatie-instituut waarmee de SCCI samenwerkt op het terrein van PEFC). Klik op de link voor het downloaden van het betreffende document (PDF).

PEFC 2 – SKH Reglement voor Certificatie

 

SCCI overige systemen

Hieronder vindt u de voorwaarden zoals vastgesteld door de SCCI. Klik op de link voor het downloaden van het betreffende document (PDF). De versie is d.d. april 2015.

Algemene certificatievoorwaarden SCCI