Certificatievoorwaarden

Onder deze noemer vindt u de certificatievoorwaarden zoals deze gelden bij het aangaan van een certificatieovereenkomst tussen de Stichting Certificatie Creatieve Industrie (SCCI) of SKH B.V. voor Duurzaam papier en het bedrijf dat de certificatie aanvraagt (de ‘opdrachtgever’).

Onder Certificatievoorwaarden zijn de voorwaarden voor de diverse systemen beschreven. Hierin zijn de eisen vastgelegd waaraan uw organisatie moet voldoen bij certificering.

Voorwaarden voor certificering voor:

Chain of Custody-certificering

In samenwerking met SKH B.V. biedt de SCCI Chain of Custody-certificering aan voor duurzaam papier. Voor meer informatie over de voorwaarden van deze certificaten, verwijzen we u naar het SKH Reglement voor Certificatie welke beschikbaar is op de website van SKH.

SCCI overige systemen

Hieronder vindt u de voorwaarden zoals vastgesteld door de SCCI. Klik op de link voor het downloaden van het betreffende document (PDF). De versie is d.d. april 2015.

Algemene certificatievoorwaarden SCCI