Belangrijk om te weten.

De SCCI arbozorgaudit richt zich op controle en toetsing van de werking van het arbozorgsysteem. Dit betekent dat tijdens de doorlichting geen directe adviezen worden gegeven. De SCCI en de adviesorganisatie die u heeft geadviseerd zijn dan ook onafhankelijk van elkaar.