Zoeken

Parsetime: 0.002701 seconds.

E-mail: info@@creatieve-industrie.com Ik verzorg het secretariaat van de Stichting Certificatie Creatieve Industrie (SCCI) en de Stichting Certificatie GrafiMedia (SCGM).  Het projectbureau functioneert als een team. De ...
 
E-mail: info@creatieve-industrie.com Opgeleid als chemisch ingenieur – informaticus aan de Universiteit Twente, met aandacht voor economische en milieuaspecten. Werkterreinen waren onder andere automatisering van processen ...
 
De vaststelling en bewaking van de systeemnormen vindt plaats door de Raad van Toezicht SCCI. Deze Raad is een onafhankelijk orgaan van de Stichting.
 
De SCCI heeft op basis van ISO 45001: Gezond & Veilig Werken (G&VW)  een toepssing ontwikkeld voor de creatieve industrie en normen vastgesteld waaraan uiteindelijk een ingevoerd G&VW-zorgsysteem moet voldoen.  ISO 45001: ...
 
CO 2 -voetafdrukberekeningen zeggen iets over de CO 2 -impact van een product dat binnen uw bedrijf geproduceerd is. Deze CO 2 -impact wordt beïnvloed door verschillende aspecten binnen de productieketen, waaronder het te ...