Zoeken

Parsetime: 0.002816 seconds.

Onder Auditnormen vindt u de auditnormen zoals deze gelden bij het aangaan van een certificatieovereenkomst tussen de Stichting Certificatie Creatieve Industrie (SCCI) en het bedrijf dat de certificatie aanvraagt (de ...
 
De SCCI heeft een handleiding geschreven om een correct en consistent gebruik van de verschillende logo’s van de Stichting Certificatie Creatieve Industrie (SCSCI) te waarborgen. De logo’s in deze handleiding mogen niet ...