Zoeken

Parsetime: 0.001850 seconds.

Van 13 t/m 17 januari 2020 heeft de derde vergadering plaatsgevonden van de werkgroep die verantwoordelijk is voor de herziening van de kernstructuur (‘high level structure’) van ISO-managementsysteemnormen. Tijdens deze ...
 
In de afgelopen maanden heeft het Dienstencentrum, in overeenstemming met de HLS–structuur van ISO voor CO2–voetafdrukberekeningen en Maatschappelijk Verantwoord Inkopen nieuwe modules ontwikkeld. Je kunt daardoor deze ...
 
Circulaire economie is een term die u ongetwijfeld de laatste tijd met regelmaat tegen komt. De Nederlandse overheid wil de transitie maken naar een volledig circulaire economie en wil dat in 2050 te hebben gerealiseerd. De ...
 
U onderkent dat economische groei en kwaliteit hand in hand gaan. Om als ondernemer in de creatieve industrie deze “duurzame ontwikkeling” vorm te geven heeft u een kwaliteitszorgsysteem opgezet. Als kroon op uw werk kunt u ...
 
De SCCI heeft op basis van ISO 45001: Gezond & Veilig Werken (G&VW)  een toepssing ontwikkeld voor de creatieve industrie en normen vastgesteld waaraan uiteindelijk een ingevoerd G&VW-zorgsysteem moet voldoen.  ISO 45001: ...