De preventiemedewerker en de Arbo RI&E

Elk bedrijf in Nederland dient over een actuele Arbo Risico-Inventarisatie & Evaluatie (kortweg: Arbo RI&E) te beschikken. Het systematisch inventariseren van arbeidsrisico’s voorkomt onnodige uitval van medewerkers en hoge boetes van de Inspectiedienst SZW (zeker bij bedrijfsongevallen). 

Bedrijven die de ARBO RI&E Grafimedia hebben toegepast en niet meer dan 25 werkzame personen hebben, hoeven hun RI&E niet meer te laten toetsen door een onafhankelijke instantie en/of kerndeskundige. Bedrijven met meer dan 25 werkzame personen moeten dit wel.  

Maar als een bedrijf over een goed opgeleide preventiemedewerker beschikt, die de branche-erkende Stivako-training Preventiemedewerker Grafimedia heeft gevolgd, dan kan worden volstaan met een lichte RI&E-toetsing ‘op afstand’ en geldt niet de reguliere externe toetsingsplicht. Dit is vastgelegd in de cao Grafimedia. Hiermee kan aanzienlijk worden bespaard op de certificatiekosten.  

Kijk voor meer informatie en startdata over de cursus Preventiemedewerker Grafimedia op www.stivako.nl. Neem voor meer informatie over de voorwaarden voor toetsing contact op met het secretariaat van de SCGM op 020-5435685 of mail: info@scgm.nl . 

 
   « Meer Nieuws...