Nieuws

 

(12-02-2021)

Valkuil bij KPIs: Eilanddenken

‘De financiële afdeling van een drukkerij wordt door hun KPI’s aangespoord rekeningen van leveranciers zo laat mogelijk te betalen. Dat is ...

Lees meer ....
 
(05-02-2021)

Gratis digitale workshop: Circulair ondernemen in de Grafimedia

Op 1 maart 2021 wordt de digitale workshop ‘Circulair ondernemen in de Grafimedia’ georganiseerd. Ook u, als SCCI-gecertificeerde, kunt zich ...

Lees meer ....
 
(25-01-2021)

STOP! We hebben een nieuwe PBM!

Werkgevers moeten ervoor zorgen dat er in een veilige en gezonde werkomgeving wordt voorzien. En daarbij uitgaand van het beheersen van ...

Lees meer ....
 
(29-12-2020)

Een Voorspoedig Nieuwjaar 2021

Het afgelopen jaar was een turbulent jaar voor iedereen en dus ook voor ons bij de SCCI. We kijken terug op een jaar waarin niet zoveel mogelijk ...

Lees meer ....
 
(16-12-2020)

CO2-heffing per 1 januari 2021

In het klimaatakkoord is afgesproken om de CO 2 -uitstoot in 2030 te verminderen met 14,3 Mton CO 2 . Dat is een vermindering van 49% ten ...

Lees meer ....
 
(25-11-2020)

Minder werkstress Meer werkplezier

Werkgevers en werknemers moeten zich houden aan de Arbowetgeving. Een hulpmiddel daarbij is een Arbocatalogus. Dit is als het ware een ‘boek ...

Lees meer ....
 
(22-10-2020)

Certificaten uitgereikt!

De SCCI is met twee drukkerijen een project gestart om naast papier ook de CO2-voetafdruk van kunststof te berekenen zodat er een vergelijking ...

Lees meer ....
 
(06-10-2020)

SCCI heeft CO2-calculatie programma voor diverse substraten ontwikkeld.

De CO 2 -voetafdrukberekeningsmethodiek ClimateCalc is enige jaren geleden ontwikkeling in een samenwerkingsverband tussen Europese branche ...

Lees meer ....