CO2-heffing per 1 januari 2021

In het klimaatakkoord is afgesproken om de CO2-uitstoot in 2030 te verminderen met 14,3 Mton CO2. Dat is een vermindering van 49% ten opzichte van 1990. Bedrijven in de industrie met een hoge CO2-uitstoot betalen straks een nationale CO2-heffing. Het doel hiermee is om bedrijven te stimuleren in verduurzaming en om bij hun investeringen rekening te houden met de gevolgen van CO2-uitstoot voor mens en milieu.

De COheffing wordt betaalt over het teveel aan uitstoot. De CO2 heffing koppelt een prijs aan de emissie van een ton CO2. Voor 2021 is het tarief op €30,00 gesteld. Ieder jaar zal het tarief met €10,56 oplopen tot dat deze in 2030 uitkomt op €125.00 / ton CO2. Bedrijven krijgen in het begin vrijstelling over een deel van de uitstoot om zich aan te passen aan de nieuwe situatie. De vrijstelling wordt bepaald door de COuitstoot van het bedrijf te vergelijken met de efficiënte bedrijven in dezelfde branche in Europa. Dat betekent hoe efficiënter het bedrijf produceert, hoe minder CO2 heffing wordt betaalt.    

De invoering van de CO2 heffing werd ingestemd door de Tweede Kamer. Als ook de Eerste Kamer voor de wet stemt (in december ’20), zal de CO2 heffing van kracht zijn op 1 januari 2021.

Wilt u meer weten over de CO2 heffing en de wijzigingen die van kracht gaan? Bel dan met 020 – 5435688 of mail naar info@creatieve-industrie.com.