STOP! We hebben een nieuwe PBM!

Werkgevers moeten ervoor zorgen dat er in een veilige en gezonde werkomgeving wordt voorzien. En daarbij uitgaand van het beheersen van risico’s door de juiste maatregelen te nemen. Wij willen namelijk niet meer werken met gevaarlijke stoffen of dat een machine schadelijk geluid veroorzaakt. Om tot oplossingen te komen hanteren we de STOP-strategie. Ja, we moeten even ‘stoppen’ om verder te kunnen!

Nederland zit op dit moment nog in de COIVID-19 crisis. Wij zijn massaal aan het STOP-pen om het oude normaal weer op te pakken. Het STOP-principe is een strategie vergelijkbaar met de arbeidshygiënische strategie. Het STOP-principe heeft als uitgangspunt het voorkomen en beperken van een bepaald risico door zo dicht mogelijk bij de bron maatregelen te nemen. Denk hierbij aan de maatregelen zoals het thuiswerken of 1,5 meter-economie. Het zijn allemaal organisatorisch maatregelen om de risico van besmetting te beperken. Het STOP-principe bevat:

S = Substitutie (Vervanging)

T = Technische maatregelen

O = Organisatorische maatregelen

P = Persoonlijke beschermingsmiddelen

Sinds 1 december 2020 is ook het dragen van een mondkapje in alle openbare en overdekte ruimten verplicht. Tal van bedrijven hebben deze verplichting ook doorgevoerd in eigen bedrijfsvoering. Als men zich verplaatst in een productie-omgeving of vanaf zijn of haar werkplek in kantoor, dan is het dragen van een mondkapje verplicht. Het dragen van een mondkapje is inmiddels ingebed in ons gedrag. Wanneer afscherming van medewerkers niet mogelijk is conform het STOP-principe, is op het laagste niveau maatregelen op individuele bescherming noodzakelijk. Daar vallen de persoonlijke beschermingsmiddelen onder en dus het mondkapje. Voorheen was het gebruikelijk om te spreken over het dragen van veiligheidsschoenen om je te beschermen van vallend materieel of handschoenen wanneer je werkt met chemische stoffen. Persoonlijke beschermingsmiddelen om je te beschermen tegen gevaar. Maar nu, tijdens "het nieuwe normaal", hebben wij het over het mondkapje. Ter indicatie zijn er in Nederland wekelijks 4,5 miljoen mondkapjes nodig. We hebben een nieuw PBM (Persoonlijk Beschermings Middel) bij!