Er komt weer SDE++ subsidie op 21 september 2021

Na de zomer gaat de SDE++ weer open. De SDE++ is de belangrijkste subsidie voor grotere energieprojecten en het aanvraagloket gaat inmiddels nog maar één keer per jaar open. De regeling opent op 21 september 2021 en kent een budget van 5 miljard euro. Hoewel de regeling nog niet gepubliceerd is, kan in ieder geval al wel gemeld worden dat een van de SDE++-aspecten over een gestaffelde financiering van warmtepompen. Daarmee wordt de vergoeding voor installaties die minder dan 5000 vollasturen maken een stuk hoger.

Er komt ook weer subsidie voor zonnepanelen (zonPV), al wordt deze wel verder verlaagd. Dat vinden we jammer, omdat er nog veel bedrijfsdaken met zonnecellen bedenkt kunnen worden. Altijd beter dan die lelijke zonnevelden in Nederland.

De indiening vraagt om de nodige ervaring in de samenstelling van de documenten, onder andere een haalbaarheidsstudie volgens het format van RVO of de aanvraag van een (bouw-) vergunning. Begin op tijd met de voorbereiding, want het aanvraag loket is dus maar 4 weken per jaar open! Indien je hulp nodig hebt, neem dan contact met ons op: info@creatieve-industrie.com; of bel 020 – 543 56 61.