Week van de RI&E 2021, precies wat je nodig hebt

Het belang van een goede gezondheid voor eenieder binnen het bedrijf is door de corona-crisis duidelijk op het netvlies komen te staan. Om risico's in kaart te brengen is de de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) uitermate geschikt. In de Grafimedia sector kunt u hiervoor naar: https://info.arbografimedia.nl/. Hier vindt u het overzicht welke mogelijkheden er zijn en wat de voordelen ervan zijn. Vooral ook voor kleine bedrijven is de RI&E bij uitstek geschikt om de gezondheids- en veiligheidsrisico’s in kaart te brengen en maatregelen te nemen.

Ook dit jaar organiseert het Steunpunt RI&E van 21 tot en met 25 juni voor de 7e keer de Week van de RI&E. Arbodienstverleners, brancheorganisaties en opleiders organiseren tijdens de Week van de RI&E acties om werkgevers te stimuleren aan de slag te gaan met de RI&E. De week wordt ondersteund door een campagne van het Ministerie van SZW.

Toekomstbestendige maatregelen voor een gezonde (thuis)werkplek

Het werk is voor veel bedrijven drastisch veranderd. Naast maatregelen om werknemers veilig naar het werk te laten komen, zijn er ook nieuwe vraagstukken als het gaat om de gezondheid van werknemers die thuiswerken. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het thuiswerken een definitiever karakter lijkt te krijgen en virologen waarschuwen dat deze virusuitbraak niet de laatste zal zijn. Na een periode waarin adhoc oplossingen zijn gezocht, is het tijd om maatregelen te nemen die toekomstbestendig zijn. Corona is dan ook een verplicht onderdeel geworden in de RI&E en ook thuiswerken heeft aandacht nodig in de RI&E, indien dat van toepassing is.

De overheid heeft i.s.m. werkgevers en werknemers algemene criteria thuiswerken opgesteld. Deze algemene criteria vormen een handvat voor individuele werkgevers en werknemers. Deze criteria en de uitwerkingen helpen bij de afweging of iemand thuis of op locatie werkt en moeten onduidelijkheid over die keuze wegnemen. Klik hier om de PDF algemene criteria thuiswerken te downloaden.