Zoeken

Parsetime: 0.003119 seconds.

E-mail: info@creatieve-industrie.com Opgeleid als chemisch ingenieur – informaticus aan de Universiteit Twente, met aandacht voor economische en milieuaspecten. Werkterreinen waren onder andere automatisering van processen ...
 
Door corona leven we in een nieuwe werkelijk. De gevolgen van het virus heeft impact op elke ondernemer. Om ondernemers te helpen bij het verlagen van kosten rond energieverbruik hebben we een aantal tips op een rijtje gezet. En ...
 
Circulaire economie is een term die u ongetwijfeld de laatste tijd met regelmaat tegen komt. De Nederlandse overheid wil de transitie maken naar een volledig circulaire economie en wil dat in 2050 te hebben gerealiseerd. De ...
 
U kunt het niet missen: sinds 2019 is de term Informatieplicht Energiebesparing regelmatig langsgekomen. Alle bedrijven die een jaarlijks elektriciteitsverbruik hebben vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 gas, moesten vóór 1 juli 2019 ...
 
U onderkent dat milieuzorg een belangrijk element vormt van uw bedrijfsbeleid richting duurzame productie. Om als ondernemer deze “duurzame ontwikkeling” vorm te geven heeft u een intern milieuzorgsysteem opgezet. Als kroon ...