Status-update Informatieplicht Energiebesparing

U kunt het niet missen: sinds 2019 is de term Informatieplicht Energiebesparing regelmatig langsgekomen. Alle bedrijven die een jaarlijks elektriciteitsverbruik hebben vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 gas, moesten vóór 1 juli 2019 aan de Informatieplicht Energiebesparing voldoen.

Dat houdt in dat bedrijven moeten nagaan welke energiebesparingsmaatregelen al wel en nog niet uitgevoerd zijn. Via de site van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) moeten zij dit rapporteren aan de overheid. Op basis van sectorgemiddelden betekent dit dat elk bedrijf vanaf 6 werkzame personen naar verwachting informatieplichtig is. Heeft u de Informatieplicht al ingediend? Zo niet, lees dan dit artikel voor meer informatie en bereidt u voor op de komst van de Omgevingsdienst (Bevoegd Gezag).

Elke drie maanden

De RVO komt elke drie maanden met een update van de stand van zaken. Op 11 juni 2020 is er gerapporteerd over 49.264 Wet milieubeheer inrichtingen. De verdeling van de ingediende rapportages is in het onderstaande overzicht per provincie te zien. In onze branche waren in totaal 368 rapportages ingediend, wat betekent dat 60% nog niets gedaan heeft.
Met de informatie ingediend door bedrijven, kan het bevoegd gezag zien wat de huidige situatie is bij bedrijven en zo mogelijk gericht controles uitvoeren. Het bevoegd gezag richt zich op inrichtingen die achter lopen met energiebesparing. De informatie wordt gerubriceerd en gecodeerd naar mate van naleving en energieverbruik. Het zwaartepunt van de controles ligt bij bedrijven die veel overtredingen maken en veel energie verbruiken.

Prioriteringen

Op basis van de ingediende rapportages worden de prioriteringen van toezicht bepaald. Zo zijn de top drie prioritaire provincies gericht op Flevoland, Groningen en Noord Holland. Vanaf 1 januari dit jaar is de overheid ook actief gaan handhaven op het naleven van de Informatieplicht Energiebesparing. Gemeenten en omgevingsdiensten leggen sancties op aan bedrijven die niet aan deze plicht hebben voldaan. Houd daar rekening mee want u kunt wellicht een brief of handhaving krijgen indien u nog niet voldaan hebt aan de Informatieplicht. In dat geval zal de overheid alsnog eisen om binnen drie maanden te voldoen aan de Informatieplicht. Hier zijn een aantal bedrijven in ons branche al op benaderd. Wees voorbereid en onderneem actie.

Belangrijkste maatregelen

Wat verder interessant is om te melden, zijn de top vijf maatregelen die nog niet uitgevoerd zijn binnen drukkerijen, papier en karton. Het betreft de volgende maatregelen:
GE2: Kantoor: Geïnstalleerd vermogen basisbinnenverlichting beperken
GC3: Warmteverlies via warmwaterleidingen en –appendages beperken
GE1: Branden van verlichting in magazijnen en opslagruimten beperken bij wisselend ruimtegebruik
GE4: Geïnstalleerd vermogen buitenverlichting beperken
FB1: Warmteverlies van warmtapwaterleidingen en –appendages beperken

De top vijf maatregelen die volledig zijn uitgevoerd zijn:
GC1: Temperatuur per ruimte regelen
FA4: Aanstaan van ruimteverwarming buiten bedrijfstijd voorkomen
GE11: Aanstaan basisbinnenverlichting beperken
GA2: Warmte- en/of koudverlies via openstaande deuren in de gevels beperken
GE6: Onnodige branden van buitenverlichting voorkomen

Energiebesparing

Naast het voldoen aan de wettelijke verplichtingen kunnen er daarom ook kansen voor uw bedrijf liggen voor energiebesparing. De erkende maatregelenlijst geeft u inzicht binnen de branche van de mogelijkheden. Pak uw kans op en voorkom vooral boetes van handhaving door alsnog de Informatieplicht Energiebesparing uit te voeren.

Provincie Gelderland

Onder andere de Provincie Gelderland stimuleert bedrijven in haar provincie om aan energiebesparing te gaan doen. Kijk hiervoor op: Project provincie Gelderland II (kennisplatform-energie-kvgo.nl).