Zoeken

Parsetime: 0.002979 seconds.

In de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) 2019 van PBL zijn de ontwikkelingen in het Nederlandse energiesysteem beschreven en de impact van het klimaatakkoord doorgerekend. Hierin wordt geconcludeerd dat het Urgenda-doel van 25% ...
 
Van 13 t/m 17 januari 2020 heeft de derde vergadering plaatsgevonden van de werkgroep die verantwoordelijk is voor de herziening van de kernstructuur (‘high level structure’) van ISO-managementsysteemnormen. Tijdens deze ...
 
In de afgelopen maanden heeft het Dienstencentrum, in overeenstemming met de HLS–structuur van ISO voor CO2–voetafdrukberekeningen en Maatschappelijk Verantwoord Inkopen nieuwe modules ontwikkeld. Je kunt daardoor deze ...
 
De vaststelling en bewaking van de systeemnormen vindt plaats door de Raad van Toezicht SCCI. Deze Raad is een onafhankelijk orgaan van de Stichting.
 
Arbowet, Arbocatalogus Grafimedia, Arbo RI&E en ook nog Arbobeleid. Waar gaat het nu precies over en wat wordt er van werkgevers en werknemers verwacht? eerst enkele bedrippen. Arbobeleid geeft invulling aan het veiligheids-, ...