Zoeken

Parsetime: 0.002938 seconds.

In de afgelopen maanden heeft het Dienstencentrum, in overeenstemming met de HLS–structuur van ISO voor CO2–voetafdrukberekeningen en Maatschappelijk Verantwoord Inkopen nieuwe modules ontwikkeld. Je kunt daardoor deze ...
 
Circulaire economie is een term die u ongetwijfeld de laatste tijd met regelmaat tegen komt. De Nederlandse overheid wil de transitie maken naar een volledig circulaire economie en wil dat in 2050 te hebben gerealiseerd. De ...
 
De SCCI heeft op basis van ISO 45001: Gezond & Veilig Werken (G&VW)  een toepssing ontwikkeld voor de creatieve industrie en normen vastgesteld waaraan uiteindelijk een ingevoerd G&VW-zorgsysteem moet voldoen.  ISO 45001: ...
 
U onderkent dat milieuzorg een belangrijk element vormt van uw bedrijfsbeleid richting duurzame productie. Om als ondernemer deze “duurzame ontwikkeling” vorm te geven heeft u een intern milieuzorgsysteem opgezet. Als kroon ...