Zoeken

Parsetime: 0.003896 seconds.

De vaststelling en bewaking van de systeemnormen vindt plaats door de Raad van Toezicht SCCI. Deze Raad is een onafhankelijk orgaan van de Stichting.
 
Ik heb een breed scala aan verbetertrajecten mogen leiden waarbij ik telkens ook verantwoordelijk was voor de winst- en verliesrekening. Dus niet werken vanaf de zijlijn maar echt met de handen aan het stuur. Ik verwacht dat die ...
 
De Stichting Certificatie Creatieve Industrie (SCCI) is het certificatie-instituut voor de creatieve industrie. De SCCI is onafhankelijk. De vaststelling en bewaking van de systeemnormen vindt plaats door een Raad van ...
 
 
Een aantal grafimediabedrijven is op 10 februari jl. gestart met de invoering van energiemanagement. We hebben het dan over de invoering van de ISO 50001. Nu zullen veel ondernemers zeggen: “Wat moet ik er mee en wat kan ik er ...