Creeer kansen met energiemanagement

Een aantal grafimediabedrijven is op 10 februari jl. gestart met de invoering van energiemanagement. We hebben het dan over de invoering van de ISO 50001. Nu zullen veel ondernemers zeggen: “Wat moet ik er mee en wat kan ik er mee?”. Een goede vraag. De twintig bedrijven die in de zaal zaten – en trouwens ook de vele andere bedrijven die op de wachtlijst staan –weten in ieder geval waarom. Namelijk: actief inspelen op nieuwe strengere Europese en Nederlandse wetgeving rond energiebesparing, om op die manier te werken aan CO2-reductie. En dat is hard nodig, omdat Nederland op dit moment niet voldoet aan haar CO2-reductieverplichtingen binnen Europa. Om dat te veranderen zal de druk op het bedrijfsleven sterk gaan toenemen door gerichte handhaving. 

Om de CO2 doelen te bereiken gaat de overheid de wet toepassen en tijdens de handhaving aan bedrijven met een energieverbruik van boven de 50.000 kWh vragen (lees: eisen) dat zij met een Energie Besparingsplan komen, waarin exact is aangegeven welke energiemaatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder per direct worden doorgevoerd. Wellicht dat veel lezers denken dat het zo’n vaart niet zal lopen, maar dat is niet terecht. Want Nederland moet echt energie besparen, omdat daarmee de CO2-uitstoot van ons land verlaagd kan worden. En dat is weer een Europese eis vanuit Brussel.

We willen de bedrijven binnen onze sector dan ook aanraden om de aandacht voor energiezorg weer nieuw leven in te blazen. Ga aan de gang met het inventariseren van je besparingsopties en maak een plan. Reken goed door welke maatregelen wel binnen 5 jaar terug te verdienen zijn en welke niet. Want je zult je handhaver hiervan moeten overtuigen.

In de praktijk blijkt echter dat bedrijven nog onvoldoende de energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar hebben opgepakt en ook het toezicht op de naleving door het bevoegd gezag nog onvoldoende is. In het SER-energieakkoord zijn daarom afspraken gemaakt over instrumentpakket om de implementatie van deze energiebesparende maatregelen te versnellen en met betrokken partijen (middelgrote) bedrijven en toezichthouders te gaan helpen bij energiebesparing. Onderdeel van dit pakket is de zogenaamde Energie Prestatie Keuring (EPK).

Na negen pilotprojecten voor de Energie Prestatie Keuring (EPK) is afgelopen week (18 mei) de startsein gegeven voor de uitrol van de Energie Prestatie Keuring. Hans de Boer van VNO-NCW had de evaluatie van de negen pilotprojecten overhandigd aan Ed Nijpels, voorzitter van de Borgingscommissie (zie foto). EPK dient bedrijven te helpen om met energiebesparing aan de slag te gaan. Anita van den Ende van het ministerie van I&M gaf daarna het startsein van de uitrol en overhandigde het eerste exemplaar van het concept EPK waaronder die van de Grafimedia waarin de uitrol voor de komende jaren beschreven staat.  

Om bedrijven binnen de sector te helpen zijn het KVGO en het Dienstencentrum gestart met een tweetal projecten:

  • De Energie Prestatie Keuring (EPK), de ENERGIE RI&E Creatieve Sector (net als de welbekende ARBO RI&E Grafimedia), waarmee u, via hetzelfde programma als de ARBO RI&E, een snelle inventarisatie kunt uitvoeren naar de voor u relevante energiebesparingsmaatregelen. Hieruit vloeit automatisch een Energieactieplan (= Energie besparingsplan = Energie Efficiency Plan) dat u aan uw handhaver kunt laten zien. Meer informatie? Klik hier.
  • EMSPI: Energy Management System in the Print media Industry. Dit is een groot Europees project waar Nederlandse bedrijven uit de creatieve sector volledig gratis aan mee mogen doen om een energiemanagementsysteem – ISO 50001 – in te voeren. Althans, gratis: zolang de voorraad vrije plaatsen strekt natuurlijk. De deelnemende bedrijven bepalen hiermee veel voordelen. Te weten: ze krijgen gratis de beschikking over het blauwdrukmateriaal ISO 50001, ze krijgen maatwerkbegeleiding via workshops en bedrijfsbezoeken en – zeker zo interessant – krijgen ze de ISO 50001 direct in nieuwe High Level Structure-vorm voorgeschoteld. We hebben het over de toekomstige ISO 50001:2017-norm, waarmee de grafimedia weer eens leading is binnen Europa. Dit project is dan ook voor alle bedrijven een aanrader en voor alle grotere bedrijven een must. Zeker de bedrijven met een energieconsumptie van boven de 200.000 kWh die voor eind 2016 over een energiemanagementsysteem moeten beschikken. Voor meer informatie verwijzen wij naar de EMSPI-website: www.emspi.eu.

Zoals u ziet heeft u voldoende opties om u voor te bereiden op de aankomende handhaving.

 
   « Meer Nieuws...