Zoeken

Parsetime: 0.002703 seconds.

E-mail: info@@creatieve-industrie.com Ik verzorg het secretariaat van de Stichting Certificatie Creatieve Industrie (SCCI) en de Stichting Certificatie GrafiMedia (SCGM).  Het projectbureau functioneert als een team. De ...
 
De SCCI heeft op basis van ISO 45001: Gezond & Veilig Werken (G&VW)  een toepssing ontwikkeld voor de creatieve industrie en normen vastgesteld waaraan uiteindelijk een ingevoerd G&VW-zorgsysteem moet voldoen.  ISO 45001: ...
 
CO 2 -voetafdrukberekeningen zeggen iets over de CO 2 -impact van een product dat binnen uw bedrijf geproduceerd is. Deze CO 2 -impact wordt beïnvloed door verschillende aspecten binnen de productieketen, waaronder het te ...
 
CO2 biedt kansen voor duurzaam communiceren! De CO2-voetafdruk is de manier om feitelijk aan te tonen hoe duurzaam een product is. In diverse branches zoals de automotive branche is de concurrentie op basis van de CO2 uitstoot al ...
 
U onderkent dat milieuzorg een belangrijk element vormt van uw bedrijfsbeleid richting duurzame productie. Om als ondernemer deze “duurzame ontwikkeling” vorm te geven heeft u een intern milieuzorgsysteem opgezet. Als kroon ...