Zoeken

Parsetime: 0.002496 seconds.

Verantwoord bosbeheer is van groot belang voor de hele samenleving. Daarom hebben verschillende organisaties een wereldwijd certificeringssysteem opgezet voor verantwoord bosbeheer. Inmiddels zijn veel bedrijven overgestapt op ...
 
Cursus Duurzaam papier handelsmerkgebruik: Stivako heeft deze cursus ontwikkeld. U of uw werknemers kunnen deze cursus volgen waarin alle aspecten van het gebruik aan bod komen. Het examen wordt onder auspiciën van de ...
 
Onder deze noemer vindt u de certificatievoorwaarden zoals deze gelden bij het aangaan van een certificatieovereenkomst tussen de Stichting Certificatie Creatieve Industrie (SCCI) of SKH B.V. voor Duurzaam papier en het bedrijf ...
 
De SCCI werkt nauw samen met diverse partners op het gebied van onderwijs en opleiding en certificering. Onze partners zijn: De SCGM, de Stichting voor Certificering Grafi Media Sector (SCGM) voert audits  voor diverse ...