Wilt u ook aan de slag met MVO maar ziet u nog niet precies hoe?

Dan zijn de "Leren van Elkaar sessies" wellicht iets voor u. Het Dienstencentrum gaat samen met bedrijven uit de branche praktisch aan de slag met uitleg en ‘huiswerk-opdrachten’. Op die manier wordt er samen gewerkt aan het opzetten van een MVO systeem. Uw systeem is na de ‘Leren van Elkaar’ sessies en de nodige eigen inspanningen klaar voor MVO Niveau 1 certificering. Zo kunt u uw ontwikkeling inzichtelijk maken voor al uw stakeholders.
De feiten spreken boekdelen. Ze hebben direct invloed op uw winst. Door te hoge werkdruk en stress maken mensen meer fouten, dus gaan de faalkosten omhoog. Op langere termijn zullen medewerkers minder scherp zijn en minder productief. Targets worden niet meer gehaald. Medewerkerstevredenhied is daarom erg belangrijk.

De 'Leren van Elkaar - MVO' bestaat uit 5 bijeenkomsten, met uitleg en huiswerkopdrachten. Aan het beging van iedere sessie worden de uitgewerkte opdrachten met elkaar gedeeld en besproken en volgt een nieuwe thema. De (ruwe) indeling voor de bijeenkomsten is als volgt:

1. Stakeholders + Kernonderwerp Behoorlijk Bestuur;
2. Kernonderwerpen Mensenrechten + Eerlijk zaken doen;
3. Kernonderwerpen Arbeidsomstandigheden + Milieu;
4. Kernonderwerpen Consumenten belangen + Maatschappelijke Betrokkenheid;
5. Opstellen van een MVO Handboek + Verankeren in een management systeem + doorspreken intern audit rapport + openstaande punt.

Voor meer informatie neem contact op met het Dienstencentrum.