Wat is het ecolabel?

Het EU Ecolabel is het Europese milieukeurmerk voor non food producten en diensten, met als doel om duurzamere productie en consumptie te stimuleren. Het keurmerk is erkend door alle landen van de Europese Unie en door Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. Producten en diensten met het EU Ecolabel zijn geproduceerd met een lagere milieubelasting van:

  • grondstoffen
  • energie
  • water
  • schadelijke stoffen
  • afval
  • verpakking.

Een ecolabel wordt in de regel verleend door een onafhankelijke instelling of een overheidsinstantie. De producent die een ecolabel wenst te verkrijgen voor een naar zijn mening milieuvriendelijk product, kan een aanvraag richten aan deze instantie. Deze analyseert dan de milieu-impact van het product of de dienst "van wieg tot graf", dat wil zeggen gedurende de ganse levenscyclus van grondstof, productie, distributie, gebruik, tot en met de eventuele verwijdering.

Producten met een ecolabel zijn herkenbaar aan een speciaal logo op het product of de verpakking.

 
   « Meer Nieuws...