Voorlichtingscampagne over gevaarlijke stoffen in de grafische sector

De sociale partners in de grafimedia (KVGO, ZSO, FNV Media & Cultuur en CNV Vakmensen) zijn een voorlichtingscampagne gestart over gevaarlijke stoffen. De doelstelling van de campagne met de naam ‘Stofwisseling’ is om de bewustwording te vergroten van werkgevers en werknemers over het werken met gevaarlijke stoffen (waaronder oplosmiddelen). Ook moet de campagne bedrijven in beweging brengen om versneld over te stappen naar minder schadelijke stoffen.   

Openingsbijeenkomst 31 januari a.s.

De openingsbijeenkomst van de campagne is op 31 januari 2017 in Postillion Bunnik. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd en hulpmiddelen ontwikkeld waaronder een aparte campagnewebsite, toolboxen voor werkgevers en werknemers, voorlichtingsmateriaal, een campagnevideo en verschillende bijeenkomsten. Ook ambassadeurs uit de bedrijfstak vertellen hoe en waarom zij in hun bedrijf de omslag hebben gemaakt naar minder gevaarlijke stoffen. 
Het is belangrijk dat iedereen weet welke verbeteracties hiertoe kunnen worden uitgevoerd om dit te bereiken. Verder willen we kennisachterstanden op het gebied van gevaarlijke stoffen met deze voorlichtingscampagne wegwerken. De voorlichtingscampagne “Stofwisseling” is mede tot stand gekomen dankzij subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en heeft een looptijd tot en met oktober 2017.
Meer informatie over de campagne en de openingsbijeenkomst op www.arbografimedia.nl of op www.stofwisseling.nu
 
   « Meer Nieuws...