Belangrijk om te weten

De SCCI-audit voedselveiligheid richt zich op controle en toetsing van de werking van het managementsysteem. Dit betekent dat tijdens de doorlichting geen directe adviezen worden gegeven.
De SCCI is een onafhankelijke stichting die zich alleen richt op certificering.