Subsidie voor Europese samenwerkingsprojecten

Het Creative Europe subprogramma Cultuur ondersteunt Europese kleinschalige en grootschalige samenwerkingsprojecten, waarvoor dit jaar tot 23 november 2016 aanvragen kunnen worden ingediend.

Het Creative Europe subprogramma Cultuur ondersteunt Europese kleinschalige en grootschalige samenwerkingsprojecten:
Kleinschalige samenwerkingen bestaan uit minimaal drie organisaties uit drie aan Creative Europe/Cultuur deelnemende landen. U kunt maximaal 200.000 euro aanvragen.
Grootschalige samenwerkingen bestaan uit minimaal zes organisaties uit zes deelnemende landen. De maximale bijdrage vanuit Creative Europe is twee miljoen euro.

Een samenwerkingsproject kan maximaal vier jaar ondersteund worden vanuit het programma.

Klik hier voor de selectiecriteria, documenten en handige tips. Klik voor de benodigde documenten aan de rechterkant van de pagina onder 'related'.

Veranderingen in de richtlijnen

Ten opzichte van de vorige oproep (2016) zijn de volgende aanpassingen toegepast in de richtlijnen:

  • In de prioriteiten van de regeling is de interreligieuze dialoog en het vergemakkelijken van de integratie van vluchtelingen (meer) expliciet vermeld.
  • In de lijst van in aanmerking komende landen voor deze oproep is te zien dat Turkije niet meer op deze lijst voorkomt, aangezien dit land zich heeft teruggetrokken voor deelname. Daarentegen komt Israël nu wel in aanmerking voor het Creative Europe programma, op voorwaarde dat de overeenkomst tussen de Europese Unie en Israël zal worden ondertekend.
  • De uitsluitingscriteria (sectie 7) zijn gedetailleerder. Alle projectleiders, waaronder die van de projecten waarvoor de subsidie lager is dan 60.000 euro, moeten een ‘Declaration of Honour’ toevoegen. Deze verklaring heeft betrekking op het gehele partnerschap.
  • De manier waarop de financiële bepalingen (sectie 11) worden gepresenteerd wijkt enigszins af ten opzichte van de vorige richtlijnen, maar de inhoud is niet gewijzigd.
  • De aanvraagprocedure is volledig digitaal. Echter, de bijlagen bij het eForm zijn beperkt tot 10 MB. Daarom vraagt het Agentschap aan de aanvragende organisaties tevens een papieren versie klaar te leggen. Deze kunnen desgewenst opgevraagd worden. 

Vragen?

Heeft u vragen over deze regeling of wilt u advies over uw aanvraag? Neem dan contact op met Creative Europe Desk NL bij DutchCulture. De adviseurs voor Creative Europe/Cultuur zijn Klaartje Bult en Maxime Zeef.