Sterke groei MKB in Topsector Creatieve Industrie

Het totaal aantal MKB-bedrijven actief in topsectoren is in de periode 2010-2013 met 7 procent gestegen van ruim 304 duizend naar bijna 326 duizend. Dit blijkt uit de onlangs verschenen Monitor Topsectoren 2015.

De ontwikkeling in het aantal mkb-bedrijven binnen de topsectoren loopt overigens sterk uiteen. Zo groeide in de creatieve industrie het aantal MKB-bedrijven in de periode 2010-2013 met ruim 15 procent en in de sector waar high tech systemen en materialen worden ontwikkeld en gemaakt met bijna 9 procent. In de transport- en opslagsector steeg het aantal bedrijven ook nog met bijna 6 procent. Het aantal MKB-bedrijven in de food-gerelateerde topsectoren tuinbouw en Agri & food daalde daarentegen met respectievelijk een kleine 9 en 2 procent.

Topsectorenbeleid

De topsectoren zijn kennisintensief, export georiënteerd en kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken wereldwijd. Grote bedrijven en het MKB in deze internationaal opererende topsectoren zorgen voor welvaart en werkgelegenheid in Nederland. Met investeringen wil het kabinet het verdienvermogen van deze topsectoren volop benutten en de Nederlandse concurrentiekracht en economie versterken. Op topsectoren.nl vindt u meer informatie over de topsectoren.

 
   « Meer Nieuws...