Aan het einde van elke audit-periode ontvangen de bedrijven die de audit met goed resultaat hebben afgesloten hun certificaat. Dit wordt uitgereikt tijdens een bijeenkomst, veelal vindt deze plaats medio maart en oktober.