Publicatie ISO 45001

Bijna 5 jaar geleden, in 2013, is besloten om OHSAS 18001 te herzien en als ISO-norm te publiceren. De officiële berichten zijn nu dat de publicatie half maart gaat plaatsvinden. De FDIS (Final Draft International Standard) was al gepubliceerd en audit mogen al plaatsvinden, maar officieel wordt de ISO 45001 in maart gepubliceerd.

ISO 45001 is dé managementsysteemnorm voor arbomanagement en sluit aan bij de High Level Structure van ISO. De HLS maakt het onder andere mogelijk om systemen gemakkelijker te integreren en audits te combineren. Omdat ISO 45001 deze structuur volgt zal die goed aansluiten op ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement en ISO 14001 voor milieumanagement. Op die manier kunnen organisaties hun geïntegreerde KAM-systeem volledig op ISO-normen baseren. ISO 45001 vervangt OHSAS 18001. Bedrijven die in het bezit zijn van een ISO 9001 en/of ISO 14001 volgens de 2015-norm hebben de basis gelegd voor een mogelijke uitbereiding naar arbo management. Een logische stap, zodat er een balans blijft bestaan tussen ‘people’ ‘planet’ en ‘profit’.

Belang van arbomanagement

Wereldwijd overlijden jaarlijks 2,3 miljoen mensen als gevolg van arbeidsongevallen of ziektes die werk gerelateerd zijn. Ongelukken in werksituaties en onveilige arbeidsomstandigheden kunnen worden verminderd of zelfs worden voorkomen wanneer robuuste en effectieve arbomanagementsystemen zijn geïmplementeerd. Ook in de grafische industrie gebeuren regelmatig ongelukken die voorkomen hadden kunnen worden. Ongelukken zijn vaak te wijten aan de mensen en niet direct aan de veiligheid van de machines. Veiligheidsvoorschriften worden niet opgevolgd, machine beveiligingen worden omzeilt, etcetera. Arbomanagement gaat verder waar kwaliteit- en milieumanagement stoppen.

Dodelijke ongevallen op de werkplek springen het meest in het oog maar het merendeel van de werkgerelateerde sterfgevallen is de oorzaak van een slechte gezondheid en ziekten die worden veroorzaakt door te lange blootstelling aan risico’s en gevaarlijke stoffen. De ILO schat dat de directe en indirecte kosten van werkgerelateerde ziekten ongeveer 4 procent van het bruto nationaal product bedragen, ofwel wereldwijd 2,8 biljoen dollar per jaar. Daarom zou iedere organisatie proactief met werkgerelateerde gezondheid en veiligheid om moeten gaan. ISO 45001 biedt daarvoor een uitstekend kader.