Normcommissie werkt aan knelpunten dubbelcertificatie in bos- en houtsector

De nieuwe ISO commissie voor ‘Chain of Custody (CoC) of forest-based products’ (ISO/TC 287) is opgericht.

Deze commissie gaat werken aan een mondiale norm die een brug moet slaan tussen de bestaande bosbeheersystemen voor de traceerbaarheid in de keten van het bos tot het eindproduct. Deze commissie zal ook op nationaal niveau de mogelijkheden onderzoeken voor het oplossen van de knelpunten ten aanzien van dubbelcertificatie. Dit betreft onder andere de kosten van dubbelcertificatie en dubbele voorraden. Hoewel de beoogde ISO-norm een stap in de goede richting is, zal deze de knelpunten niet direct verhelpen. De normcommissie zal daarom ook de mogelijkheden onderzoeken om de knelpunten ten aanzien van dubbelcertificatie voor de Nederlandse situatie te minimaliseren.

Bron NEN