Nieuwe ISO-norm voor energiemanagement

Sinds enige maanden is de internationale ISO-norm voor energiemanagementsystemen in het Engels beschikbaar, de ISO 50001:2018. Sinds kort is deze ook te verkrijgen in het Nederlands (bij de NEN). Hiermee is de oude ISO 50001:2011-norm komen te vervallen, die een nogal technocratische van opzet was, zonder een goed uitgebalanceerd managementsysteem te hebben. Hierdoor werd de koppeling met de moderne ISO-normen (van na 2013) erg lastig, wat als gemis gezien wordt door de gebruikers. Vandaar dat door de inwerkingtreding van de High Level Structure in 2015 gaandeweg de jaren alle managementnormen van ISO daar op worden aangepast. Dus ook de ISO-norm voor een energiemanagementsysteem. 

Energiemanagement wordt de aankomende jaren steeds belangrijker. Energiezorg en CO2-reductie zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Zoals iedereen weet draagt CO2 bij aan de opwarming van de aarde: het zogenaamde broeikaseffect. Via het Klimaatverdrag van Parijs hebben bijna alle landen zich gecommitteerd aan de doelstelling om de opwarming van de aarde af te remmen (tot max. 2 graden). Nederland doet ook mee, waardoor minister Wiebes vanaf 2019 een gericht handhavingsbeleid voert.

Voor de overheid geldt de zogenaamde Wortel-Stok-Methode: bedrijven die zelf initiatief nemen worden beloond, terwijl achterblijvers te maken krijgen met gerichte handhaving en forse (geldelijke) sancties. 

Wil je als bedrijf aan je stakeholders laten zien dat energiezorg een serieus directie-item is, dan is het aan te raden om met energiezorg aan de slag te gaan. Hiervoor kan je het beste een energiemanagementsysteem opzetten. De Grafimedia en Communicatie Industrie heeft hiervoor praktische hulpmiddelen voorhanden, waarmee een MKB-bedrijf in no-time een ISO 50001-systeem kan invoeren. Na succesvolle implementatie volgt certificering van het systeem via een individueel traject bij de SCGM of SCCI en het goedkope Dienstencentrum Groepscertificaat (geldt voor bedrijven tot 50 werkzame personen). Met als voordeel: vrijstelling van handhaving. 

Met vragen kunt u bellen met Anne Schneider of Peter Tegel (020 – 5435688) of mail: