Nederland voorop met CO2-reductie?

De Nederlandse economie werd het afgelopen jaar sterker én schoner. De economische groei was bijna 3 procent terwijl de CO2-uitstoot afnam met bijna 4 procent al dus een bericht van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Goede cijfers zult u denken. Maar de realiteit is anders. De tijd dat wij de keuze hadden tussen een schonere óf een sterkere economie is voorbij.

De mooie CO2-score van 4 procent is het gevolg van een aantal toevalstreffers. Het gasverbruik is verminderd, niet door woningisolatie en warmtepompen maar door warmer weer. En elektriciteit is 'schoner' geworden: niet doordat zon en wind de kolencentrales vervangen maar doordat we meer zijn gaan importeren - en de bijbehorende vervuiling niet meetelt voor Nederland. De uitstoot van bijvoorbeeld industrie, landbouw en transport zijn ook afgelopen jaar 'gewoon' gestegen.
Ten onrechte denken sommige mensen dat Nederland hierin voorop loopt en de 'Gekke Henkie' is van Europa door meer te doen, bijvoorbeeld met de ambitie van de regering en het klimaatakkoord om de CO2-uitstoot te halveren. 

Nederland heeft na Luxemburg de hoogste CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking: 11,5 ton per jaar, waar het Europese gemiddelde 8,4 is. De Nederlandse CO2-reductie vanaf 1990 is het laagst van Europa. Met 6 procent duurzame energie wisten we slechts Luxemburg achter ons te houden, het Europese gemiddelde is 17 procent.
Nederland is dus bepaald niet voortvarend aan de gang gegaan met duurzaamheid. Terwijl we het gevoel wel hebben: "wij zijn het beste jongetje van Europa".
Met de Nederlandse ambitie om 49 procent minder CO2 uit te stoten, lopen we zeker niet voorop. Duitsland streeft naar 55 procent CO2-reductie en het Verenigd Koninkrijk naar 57 procent.

Uiteindelijk tellen natuurlijk niet de doelen die je stelt maar de doelen die je haalt. Volgens Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) moet Nederland daarvoor tussen nu en 2030 vier keer zoveel presteren als van 1990 tot 2016. Dat vergt een topsportmentaliteit.
Het gaat er dus niet om onze ambities naar beneden bij te stellen maar we moeten zorgen dat we deze doelen eindelijk eens gaan waarmaken.  Ook de industrie zal enkele tandjes moeten bijzetten. Meer informatie hierover: www.creatieve-energie.info.