Nederland vierde op ranglijst meest innovatieve land in EU

Nederland is vierde op de ranglijst meest innovatieve landen in de EU. Daarmee behoren wij tot de kopgroep van "innovation leaders", waar verder Zweden, Denemarken, Finland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland toe horen. Dat blijkt uit cijfers van de European Innovation Scoreboard 2017 van de Europese Unie.
Voor de European Innvation Scoreboard zijn de 28 landen van de EU beoordeeld op 27 indicatoren. Er is onder meer gekeken naar de attractiviteit van researchsystemen, financieringsmogelijkheden voor innovatie en hoe bedrijven innovatie inzetten.
Het rapport stelt vast dat de innovatiekracht van de Europese Unie als geheel weliswaar is toegenomen, maar dat deze minder hard groeit dan bijvoorbeeld in Japan, Zuid-Korea en China.
Op het terrein van innovatie ligt de Europese Unie achter op Australië, Canada, Japan, Zuid-Korea en De Verenigde Staten.
De prestaties van Nederland zijn blijkens dit onderzoek met ruim 10 procent toegenomen sinds 2010. Nederland scoort met name goed op het vlak van de attractiviteit van researchsystemen, human resources en het leggen van verbindingen. Minder goed doet ons land het als het gaat om bedrijfsinvesteringen, verkoopsucces en intellectueel eigendom.